gutxien

1. zenbtz. zehaztgb. Zerbaiten kopuru edo kantitate txikiena (gutxi zenbatzaile zehaztugabeak -en erkaketa-atzizkia lotzen zaionean hartzen duen forma da; kasu-atzizkiak mugatu pluralean hartzen ditu; kasu-atzizkirik gabe edo -a mugatzaileaz ere erabiltzen da). Huts gutxien egiten duenari. Hori da gutxiena. 2. adb. Dagokion aditzak adierazten duenaren maila txikienean. Gutxien ezagutzen dudan gaia. GUTXIENEZ edo GUTIENEAN. Zerbaiten kantitate edo kopurua behetik mugatzeko erabiltzen den esapidea; behetik jota. Duela ehun urte gutxienez. || GUTXIENIK. 1. Gutxien. 2. Gutxienez.Atzera