haserre

1. iz. Batere atsegin edo gogoko ez denak eragiten duen poztasunik ezeko egoera edo sentimendu ageria. 2. izond. Haserretua, haserreak hartua. 3. adb. Haserreturik. HASERRE IZAN. Haserreak hartua izan. || HASERRE EGON. (Heg.) Haserre izan.Atzera