heterodoxo

iz. eta izond. 1. Edozein erlijio-erakundetan, dogma eta irakatsi ofizialetatik edo sineste agizkotik aldentzen den irakasbidea edo iritzia, ortodoxiari kontrajartzen zaiona; irakasbide edo iritzi horren jarraitzailea. 2. Gehiengoak onartutakoaren aurkako ideia edo iritzia; horrelako ideia edo iritziak dituen pertsona.Atzera