inmunitate

iz. 1. MED. Gaixotasun jakin baten aurreko erresistentzi egoera, haren eragile den mikroorganismoaren kontrako defentsak aldez aurretik garatzean datzana. 2. ZUZ. Zerga, lege edo betebeharrekiko exentzioa. ZUZ. inmunitate diplomatiko. Enbaxadore eta ministro oro ahaldunen pribilegioa, kreditatuak dauden estatuaren legedi penaletik libre geratzea ahalbidetzen duena. || inmunitate parlamentario. Parlamentarioen pribilegioa, Parlamentuaren onespenik gabe parlamentarioa atxilotzea (delitu larrian salbu) edo epaitzea galarazten duena.Atzera