integrismo

iz. 1. Doktrina baten tradiziozko edukiari tinko atxikitzen zaion joera, gizarteko arlo sozial, ekonomiko, politiko, kulturala eta bizimodua oro har, erlijiozko sineste eta dogmen arabera neurtu eta xedatu nahi dituena. 2. HIST. Bigarren Karlistadaren ondoren, Alderdi Karlistatik bereizi zen korronte politiko-erlijiosoa. integrismo islamdar. Fundamentalismo islamdarra.Atzera