jazarri

(batez ere Ipar.) 1. du ad. Ihesi doanari, harrapatzeko edo atzemateko, jarraitu. Saulo, zertarako jazartzen nauzu? 2. du ad. Arraza, erlijio edo ideologia jakineko kideen kontra haiek desagertarazi nahian jardun. Neronek kristauak jazarri zituen. 3. zaio/dio ad. Eraso, oldartu. Makila batez jazarri zitzaion. 4. zaio/dio ad. Erantzuki egin. 5. da ad. Armetan jarri, altxatu. Zuberotarrak Frantziako gobernuaren kontra jazarri ziren.Atzera