labur

1. izond. Luzera txikikoa; ohi edo behar den baino luzera txikiagokoa. Kale labur batzuk. 2. izond. Iraupen txikikoa; ohi edo behar den baino iraupen txikiagokoa. Badakit bizitza laburra dela. 3. izond. Nolakotasun bati buruz, urria, txikia. Adimen laburrekoa. 4. izond. Zikoitza. 5. izond. HIZKL. Silaba nahiz fonemez (bereziki bokalez) mintzatuz, igortzean luzeen erdia irauten duena. Latin arrunteko bokal laburrak ireki bilakatu ziren. 6. adb. Laburtasunez. Auzia labur azalduko dizut. hitz labur. Hitz urria. Hitz labur eta zorrotzez.Atzera