likido

1. iz. FIS. Bolumen jakina duen, baina forma jakinik ez duenez, nolako ontzian dagoen halako formara egokitzen den gorputza; ohizko tenperatura eta presiopean horrelako ezaugarriak dituen substantzia. 2. izond. FIS. Horrelako ezaugarriak dituen substantziaz eta horri dagokion materiaren egoeraz esaten da. 3. iz. eta izond. EKON. Eskudiru den ondasun-mota; banku, kutxa edo beste edonork duen diruaren saldoa. Diru likidoa. 4. iz. eta izond. HIZKL. Urkaria.Atzera