obligazio

iz. 1. Eginbidea, betebeharra, eginbeharra. 2. EKON. Kapital-merkatuan kreditua lortzeko asmoz, enpresa batek edota edozein motatako entitatek jaulkitzen duen balore-titulua, gehienetan interes finkoa duena eta epe jakin batean amortizagarria izan ohi dena. 3. ZUZ. Bi pertsonaren (zordunaren eta hartzekodunaren) arteko lotura juridikoa.Atzera