ordezkatu

du ad. 1. Norbait edo zerbait beste norbaiten edo zerbaiten ordez jarri; ordez aritu. 2. Beren interesak defendatzeko eskumena izanik, talde, erakunde edo pertsona baten izenean beste erakunde edo toki batean jardun. 3. KIM. Ordezkapena burutu.Atzera