osotasun

iz. 1. Osoa denaren, osorik dagoenaren nolakotasuna. P. Claudelen bertsoak badute zahar-usaina darion halako osotasun eta indar berezia, gure aldi aldakor eta zalantzati honetan ohi ez den gisakoa. 2. Multzo baten edo zerbaiten osagaien edo zatien bilketa osoa. Poemaren osotasunari dagokion zerbait. Mundua bere osotasunean harturik.Atzera