parasito

iz. eta izond. 1. BIOL. Parasitismoan, beste baten bizkarretik bizi den organismoa, harengandik janaria eta babesa lortuz. 2. HIST. Antzinako Erroman, bere agudezia zela bide, aberatsen mahaian onartutako pertsona. 3. (hed.) Bizkarroia, besteen kontura bizi dena. parasito atmosferiko. TELEKOM. Atmosferako deskarga elektrikoek sortutako uhin elektromagnetikoa. Seinale telegrafiko edo irrati-telefonikoen hargailuetan perturbazioak sortarazten dituzte.Atzera