salbuespen

iz. 1. Salbuesteko ekintza eta horren ondorioa. Salbuespenik egin gabe. 2. Orokortasunetik edo arau komunetik at geratzen den gauza edo gertakaria. Hau da erregela eta hori salbuespena. 3. FIN. Exentzioa. salbuespen-egoera. POL. Arazo politiko edo sozial larriren bat dela eta, estatuaren edo beronen lurraldeko zati baten bizitza politiko-sozialaren ohizkanpoko egoera, gobernuak ezartzen duena eta hiritarren zenbait eskubide murriztu edo eten egiten dituena.Atzera