tradizio

iz. Ahoz nahiz idatziz, belaunaldiz belaunaldi transmititzen den eta denboraren poderioan finkatzen den kultur ondarea eta portaera-ereduen multzoa (kondaira, ohitura, balore-eskala, erlijio-sinesmenak, literatura, hizkuntza, etab.).Atzera