bost

1. zenbtz. zehazt. Lau eta bat. 2. zenbtz. zehaztgb. Oso altutzat jotzen den zenbaki edo kopurua adierazteko erabiltzen den hitza. Bost negar egiten dituzte Euskal Herria utzirik. 3. iz. Bosteko kopurua adierazten duen zenbakia; delako zenbakia ezaugarri duen gauza edo pertsona. BOST AXOLA IZAN. Ezer axola ez izan. Bost axola mutil hari amaren aginduak. || NOR BERE BOSTEAN. 1. Nork bere iritziari eutsiz. Herioa hortzetan ikusten bazuen ere, beti bere bostean zegoen. 2. (B) Nor bere artean, berekiko. Bere bostean berbetan zegoen.Atzera