eroale

1. iz. (batez ere B) Eramailea. 2. iz. eta izond. FIS. Bere baitatik karga elektrikoak edo bero-energia higitzen uzten duen materiala. 3. iz. ELEKTR. Korronte elektrikoa garraiatzeko hari edo kablea. eroale elektriko. Eroankortasun elektriko handia duen substantzia. || eroale termiko. Eroankortasun termiko handia duen substantzia.Atzera