esaera

iz. 1. Balioztapen bat, printzipio moral bat edo herri-jakinduriari zor zaion ezagutza bat laburbiltzen duen eta maiz erabiltzen den esaldia. Ipuin, bertso eta esaerak. 2. Esateko era. Beste hizkuntzetako olerkien joskera eta esaera. esaera zahar. Arbasoengandik jasotakoa, atsotitza. Esaera zaharrak dioen bezala, "non zopa, han salda".Atzera