exosfera

iz. Atmosfera-geruza, 500 km-tik gora dagoena. Bertatik gas arinenek espaziorantz ihes egiten dutela uste da.Atzera