modalitate

iz. 1. Zerbaiten (bereziki jarduera-mota baten) eredu orokorrarekiko berezitasunen bat agertzen duen aldaera edo mota. Eski-modalitate desberdinak daude. 2. LOG. Proposizio batean, subjektuak predikatuarekiko beharrezkotasun- edo ahalezkotasun-erlazioa duela adieraztearen ezaugarria. 3. MUS. Tonu edo tonalitate jakin bati buruz, eskala modu desberdinekoa (maiorra ala minorra) izateari dagokion ezaugarria.Atzera