azpi

iz. 1. Zerbaiten edo norbaiten ohizko posizioan, lurretik hurbilen dagoen aldea (batez ere leku-atzizkiez erabiltzen da eta postposizioa osa dezake, dagokion izen-sintagmak -en kasu-atzizkia hartzen duela; delako sintagmako izenak zerbait bizigabea adierazten badu eta atzean adjektiborik ez badu, -en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake, eta honelakoetan gaur egun atzizki gisa jokatzen du). Mihiaren pea. Arkupea. 2. Ik. ere. PEKOZ GOITI, GAIN, GORA. Azpikoz gora.Atzera