menpe

iz. Agindupea; eraginpea (leku-denborazko kasu-atzizkiez betiere; aurretik duen izen-sintagma -en atzizkiaz lotua da). Norbaiten menpean egon. Jende guztia bere menpera ekartzeko. Menpean jarri. -EN MENPE. -en menpean. Norbaiten menpe egon.Atzera