kostu

iz. (Heg.) 1. Gauza bat kostatzen den diru-kopurua; zerbaiten truke ordaintzen dena. Kostu handiko jantziak. Erosi nauzu zure odolaren kostuz. 2. Gastua, xahupena. Makina bat kostu egin dira; ez dakit nork pagatuko dituen. 3. EKON. Produktu baten ekoizpen eta banaketan erabilitako baliabideen diru-balioa.Produktuaren balioaren zati bat da, salmenta-prezioa ezartzekoan kontuan hartzen dena. bizi-kostu. Talde sozial, familia edo pertsona batek denbora-epe jakin batean bere beharrak betetzeko beharrezko dituen zerbitzu eta ondasunen diru-balioa.Atzera