nahaste

1. iz. Nahasi aditzaren ekintza eta horren ondorioa. 2. iz. KIM. Zenbait substantzia kimiko desberdinez osatutako sistema. Osagaien artean ez da erreakzio kimikorik gertatzen, eta beraz, baliabide fisikoz bereiz daitezke. 3. adb. Nahasirik, nahaspilaturik. Gizon eta emakume nahaste dantzan ibiltzea. KIM. nahaste frigorifiko. Urarekin edo solidotze-puntu baxua duen beste hainbat solidorekin eta gatz batekin edo gehiagorekin egindako nahastea, tenperatura jaitsarazten duena. || nahaste homogeneo. Osagaiak atomo- edo molekula-mailan nahasirik dituena (gas-nahasteak edo disoluzioak). || nahaste heterogeneo. Fase desberdinak agertzen dituena.Atzera