linea

iz. 1. Garraiabide erregularra, lurrekoa, itsasokoa edo airekoa. Autobus-linea. 2. ELEKTR. eta TELEKOM. Bi punturen artean seinale elektromagnetikoak edo energia elektrikoa, eta batez ere telekomunikazio-seinaleak, igortzeko bide bera jarraitzen duten eroaleen multzoa eta sistema. LINEA EGON, ETEN,... Komunikazioa egon, eten,... Telefonoa instalatu dute, baina oraindik ez digute linearik eman. || LINEAN. Sistema informatikoaren parte bat unitate zentralarekin konektaturik, parte horren eta unitatearen artean zuzeneko transmisioa egin daitekeela (Ik. on line). Ordenadore hau linean ari da orain. || LINEAZ KANPO. Sistema informatikoaren parte bat unitate zentraletik deskonektaturik, modu autonomoan jardun dezakeela.Atzera